Despre proiect

Numele proiectului:Adopta un consilier

Locația: Municipiul Brașov

Perioada de implementare a proiectului: martie 2017 – martie 2018

Acest proiect de participare civica are ca scop stimularea consilierilor locali pentru consultare publica si informarea cetatenilor municipiului Brasov

Pentru atingerea scopului nostru ne propunem ca obiective:
1. Monitorizarea si Evaluarea activitatii consilierilor locali din municipiul Brasov
2.Transparentizarea procesului legislativ local in municipiul Brasov
3. Realizarea unei pagini web a organizatiei (APD Brasov)

Motivul initierii acestui proiect:
Activitatea consilierilor locali este încă o necunoscuta pentru cetățeni, inclusiv cei din municipiul Brașov. Sunt 27 de consilieri ai municipiului Brașov, dar doar consilierii care au devenit viceprimari sunt mai vizibili ca activitate. Desi activitatea consilierilor locali trebuie să o regăsim descrisă în rapoarte ale acestora de activitate, ele sunt rare. De obicei, în primul an de activitate mai apar rapoarte ale aleșilor locali, după care, timp de 3 ani aleșii uită să mai comunice cu cetățeanul.
Mai mult, ședințele comisiilor Consiliului Local Brașov sunt ședințe închise și nu exista o dezbatere reala a regulamentelor de interes local pe care consilierii le pot prezenta cetățenilor. In iunie 2016 s-a format un nou consiliu local și ne dorim ca membrii acestuia sa fie deschiși, transparenți, sa informeze și sa consulte cetățenii și factorii locali interesați de probleme/nevoi/situații ale municipiului și ale cetățenilor.
Totodată nu trebuie să uităm că ne aflăm în era comunicării facile iar consilierii locali pot utiliza mijoacele de comunicare online.
De la formarea noului Consiliu Local, doar un număr de 3 consilieri locali au furnizat cetățenilor, prin intermediul paginii personale de Facebook, informații privind ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local Brașov. Nu am identificat comunicate de presa sau informații prin care noii consilieri locali au stabilite zile și ore de audienta sau date de contact. De asemenea, avizele Comisiilor pe proiecte de hotărâre nu sunt transmise și făcute publice nici fata de colegii consilieri din alte comisii și nici către cetățeni.

Soluția propusa de noi: inițierea unei campanii de tipul „Adopta un consilier” prin care cetățenii vor monitoriza, evalua activitatea consilierilor locali din municipiul Brasov pe o perioada de 10 luni. Publicarea informațiilor pe site-ul primăriei și dezbateri publice.

Scurta descriere a proiectului nostru:
Proiectul debutează cu activitățile ce țin de campania de atragere de voluntari care vor adopta un consilier și activitățile ce vizează realizarea metodologiei campaniei Adopta un consilier. Pentru ca transparenta activității consiliului local sa fie sustenabilă se analizează ce s-a făcut pana acum, cum își doresc cetățenii și factorii interesați sa fie informați și sa participe la decizia publica. Proiectul continua cu activitățile de monitorizare, participarea la ședințele comisiilor și de plen ale CL Brașov, cu interviuri luate consilierilor locali, cu sesiuni de informare și pregătire pentru aplicarea legislației privind transparența activității CL Brașov. In paralel, pe pagina de FB a proiectului si pagina web a APD Brasov sunt promovate rezultatele proiectului. La finalul proiectului se va organiza un seminar în care se va prezenta raportul privind transparenta și activitatea CL Brașov, se vor oferi modele de documente și tehnologii moderne de ce pot fi utilizate de consilieri locali în dialogul lor cu cetățenii.

Cum poti sa te implici intr-un astfel de proiect:
Te inscrii voluntar la Asociația Pro Democrația club Brasov și participi la activitatile de monitorizare a consilierilor locali. Practic ți se va aloca un consilier local caruia trebuie sa ii urmaresti activitatea din Consiliul Local Brasov și activitatea lui pentru comunitate.
Solicitarile de inscriere se pot face pe aceasta pagina sau pe adresa de email: apdclubbv@gmail.com

„Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și Raiffeisen Bank „.
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

Raport de analiză a stării de fapt privind transparența și instrumentele utilizate în relația cu cetățenii de către consilierii locali din Municipiul Brașov în prímele 6 luni de mandat (1/07-31/12/2016)

Acest raport prezintă concluziile analizei activității Consilierilor Locali pe o perioada de 6 luni de la obținerea mandatului, respectiv în perioada 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2016 și, în extenso, și luna ianuarie 2017[1]. Este un instrument care a stat la baza realizării planului de monitorizare în cadrul proiectului Adoptă un consilier, proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și Raiffeisen Bank, cu începere de la 1 martie 2017, cu durată de 12 luni de implementare.

Scopul proiectului este stimularea consilierilor locali pentru consultare publică și informarea cetățenilor municipiului Brașov.

Activitatea de monitorizare va fi realizată de către voluntari. Datele vor fi folosite și ca punct de plecare pentru propunerile care se vor contura în cadrul activităților proiectului.

Astfel, pentru a identifica modul în care aleșii locali comunică cu cetățenii, am urmărit să identificăm:

 • instrumentele utilizate de aceștia pentru a informa cetățenii,
 • modul în care accesul cetățenilor la ședințele de comisii este permis,în ce condiții și în baza căror prevederi legale ședințele de comisii sunt închise sau deschise cetățenilor,
 • analizate website-urile Primăriei, ale consilierilor locali, paginile FB ale acestora pentru a realiza care sunt modalitățile prin care aceștia comunică cu cetățenii,
 • în ce mod prevederile legale privind transparenta (existenta de date de contact, audiențe, rapoarte) sunt respectate și puse în practica la nivelul Consiliului Local Brașov.

[1] Pentru a identifica în ce măsură se publică în luna ianuarie rapoarte de activitate pentru anul 2016

Raportul integral il puteti descarca de aici: Raport analiza Legislativa

Întâlnirile  publice din cadrul proiectului au avut ca obiectiv principal căutarea de soluții noi pentru informarea cetățenilor

Întâlnirile au fost organizate cu diverși actori sociali, reprezentanți ai ONG-uri, cetățeni, asociații de proprietari, consilieri locali, funcționari responsabili cu transparenta și consultarea publica.

S-au oferit și propuneri  dar au fost cautate și implementate și soluții practice pentru creșterea transparentei și/ sau participării publice la decizia locala.

28 iulie 2017 – Întâlnire cu reprezentanți ai asociațiilor de proprietari

24 august 2017 – Întâlnire cu reprezentanți ai asociațiilor și grupurilor de inițiativă locale

12 octombrie 2017 – Întâlnire cu reprezentanți ai Consiliului Local Brașov, președinți comisii (cu sprijinul FAP Brașov)

 16 septembrie 2017 – Oraș Magnet sau Oraș Șantier
Întâlnire organizată în parteneriat cu Visum, O dezbatere despre viitorul demografic și urbanistic al Brașovului, la care sunt bineveniți activiști, arhitecți, funcționari, politicieni, profesori, sociologi, studenți, urbaniști sau orice fel de persoan a interesata de viitorul orașelor din Romania. În contextul în care orașul crește tot mai mult iar Primăria Municipiului Brașov a decis actualizarea PUG-ului,am crezut că este necesară o dezbatere serioasă despre cum vrem să arate viitorul orașului nostr!
Invitati : Marcel Ionescu-Heroiu & Marius Cristea, Banca Mondială, Eugen Pănescu, Planwerk

19 februarie 2017 – întâlnire cu cetățeni din Schei ( a fost organizată în parteneriat cu AIDC Brașov). La întâlnirea s-a infiintat Asociatia Pro Schei, s-au distribuit afise cu progamul de audiente al Consiliului local, s-au distribuit prin email metode de combatere a santierelor ilegale și cum se ia legatura cu Consiliul Local Brasov pentru a se stopa fenomenul supraconstruirii). Au mai utrmat și vor urma întâlniri tematice.

În urma tuturor actiunilor intreprinse de noi dar si de ong-uri partnerere pe teme de urbanism, actiuni  care au creat presiune publică , Primăria Brasov a lansat în martie 2018 o aplicatie ce permite consultarea PUZ-urilor și PUG-ului.

23 februarie 2018 – Întâlnire cu reprezentanți ai mediului de afaceri

Această întâlnire a fost organizată în cadrul unui eveniment ce a durat o săptămână: „Un mediu de afaceri prietenos în Brașov” în cadrul evenimentului I4T –
Industry Transformation Through Technology Transfer, inițiativă conectată la European Industry Week (19-23 februarie 2018)

22 martie 2018 – Întâlnire cu reprezentanți ai Primăriei Brașov. S-a discutat cu noul secretar al Municipiului Brașov care a aratat o mare deschidere pentru comunicare și a propis implementarea multor cerinte ale noastre care se bazau pe legislatia in vigoare.

Raport prezentat la conferinta finala din 27 martie 2018 adopta un consilier raport

Descarca lista propuneri si recomandari propuneri si solutii de transparentizare

Comunicat de presa Comunicat de presa_3

Propuneri și soluții

menite să crească transparența procesului decizional la nivelul Municipiului Brașov

și creșterea gradului de consultare publică

Baza legală: Legea 52/2003, Legea 544/2001, Legea 215/2001 și Legea 393/2004.

Lista conține toate propunerile rezultate în urma tuturor activităților desfășurate în cadrul proiectului Adoptă un consilier! dar și stadiul implementării acestora, marcat cu altă culoare. Pe măsura ce se vor adopta, le vom marca pe acest site.

În continuare, vom grupa aceste propuneri pe categorii:

 1. Referitor la organizarea şedinţelor comisiilor de specialitate și a ședințelor publice ale Consiliului Local al Municipiului Brașov:
 1. Cetăţenii să aibă acces în sala de şedinţe a Comisiilor Consiliului Local al Municipiului Brașov pe durata şedinţelor. – Cetățenii au acces la ședințe în baza unei solicitări, în scris, adresată președintelui Comisiei de Specialitate.
 2. Să se realizeze o procedură clară de acces a cetățenilor la ședințele Comisiilor de Specialitate și să fie introdusă în Regulamentul de organizare și Funcționare a Consiliului Local Brașov – se lucrează la această procedură
 3. Actualizarea componenței CL Brașov și a Comisiilor de Specialitate pe website-ul www.brasovcity.ro – s-a actualizat, rămâne să fie schimbat din listă Ciprian Bucur.
 4. Şedinţele Consiliului Local  al Municipiului Brașov să fie organizate începând cu ora 17.00 pentru a permite şi participarea cetăţenilor care sunt angajaţi cu un program de lucru fix (8-16).
 5. Să fie publicat pe website-ul www.brasovcity.ro un document cu zilele/orele la care au loc ședințele de comisii de specialitate
 6.  Agenda şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brașov să includă, la afişarea ei pe site, linkuri funcţionale către toate proiectele de hotărâre cu documentele aferente și anexe care urmează să fie discutate.
 7. Punctele suplimentare de pe Ordinea de Zi să fie făcute publice pe pagina de internet a Primăriei Brașov în momentul apariției lor în forma ce va fi prezentată consilierilor locali
 8. Anunţul de convocare a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brașov (data, loc, agenda cu link-uri la proiecte) să apară pe prima pagină a site-ului Primăriei municipiului Brașov,  marcat vizibil.
 9. Procedura de luare a cuvântului de către cetăţeni în cadrul şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Brașov să fie descrisă pe site-ul Primăriei Municipiului Brașov
 10. Înscrierea pentru luarea cuvântului să se poată face online, inclusiv în ziua în care se organizează şedinţa.
 11.  Refuzul de a se permite luarea cuvântului să fie justificat şi dat în scris.
 12. Să fie alocat un minim de 30 de minute pentru intervenţiile cetăţenilor la începutul şedinţei, după realizarea prezenţei consilierilor, pentru subiectele care nu sunt direct legate de un punct de pe agenda zilei.
 13. Procesul verbal al şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Brașov să consemneze votul individual al fiecărui consilier pentru fiecare decizie luată. Conform legii: „ Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale” (Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, art. 42.3).
 14. În timpul desfășurării ședinței Consiliului Local al Municipiului Brașov, președintele ședinței să citească și titlul proiectului de hotarâre, astfel încât cetățenii care urmăresc online ședința să poată înțelege asupra căror decizii se pronunță consilierii.
 1. Referitor la relaţia directă dintre cetăţeni şi consilierii locali:
  1. Următoarele date despre consilieri să fie făcute publice pe site-ul Primăriei Municipiului Brașov (conform legii 215/2001, art. 52, alin.3 şi 4):
 1. Datele de contact (e-mail, telefonul mobil plătit din fondurile publice) – disponibile pentru toți consilierii prin intermediul Afișului realizat prin proiect, dar nu sunt și publicate
 2. Orele de audienţă şi locaţia acestora – disponibile pentru toți consilierii, pe afiș, dar nu sunt publice pe website www.brasovcity.ro
 3. Rapoartele de activitate anuale – disponibile pentru 1 consilier pe website-ul www.brasovcity.ro, respectiv Șerban Șovăială. (pentru 2012-2013 au rapoarte: Tudor Alexandru Duțu, Cristian Macedonschi și Ciprian Bucur Raport; pentru 2009- Gabriela Urse). 
 1. Organizarea de întâlniri cu cetățenii și prezentarea unei informări cu privire la aceste întâlniri în seșințele publice al Consiliului Local Brașov( Legea 393/2004 conform Art. 50. – (1) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală. (2) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
  1. Primăria să aloce un spațiu propice consilierilor locali pentru desfășurarea audiențelor cu cetățenii.

III. referitor la transparenţa procesului decizional şi accesibilitatea datelor:

 1. Anunţul de organizare a unei dezbateri (data, locul, agenda cu link-uri la proiecte) să apară pe prima pagină a site-ului www.brasovcity.ro,  marcat vizibil.
 2. Dezbaterile publice organizate de Primăria Municipiului Brașov să fie organizate începând cu ora 18.00 pentru a permite şi participarea cetăţenilor care sunt angajaţi cu un program de lucru fix.
 3. Afişarea pe pagina web a Primăriei Municipiului Brașov, conform termenelor legale prevăzute în Legea nr. 215/2001, a tuturor proiectelor de hotărâre care urmează să fie votate în plenul şedinţelor Consiliului Local.

De asemenea, publicarea pe site-ul Primăriei Municipiului Brașov,

cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice, a tuturor proiectelor cu caracter normativ (potrivit dispozițiilor Legii 52/2003).Afișarea să se realizeze cu anexarea expunerii de motive / notei de fundamentare, a raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local

 1. Să fie publicate pe site toate dispoziţiile Primarului. La 26 martie 2018 nu este pe website-ul www.brasovcity.ro nici o Dispoziție de primar.
 2. Documentele prezentate pe site pentru consultare şi informarea cetăţenilor să fie prezentate în formatul liber cunoscut sub numele de „date publice deschise” care permite prelucrarea lor de către cetăţeni. De exemplu,  documentele PDF să nu fie documente scanate după o hârtie printată, ci un document transformat electronic, astfel încât să poată fi prelucrat automat de o aplicaţie sau un program. Această cerinţă se încadrează în direcţia angajamentelor asumate de România prin Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă. 
 3. Pagina online ar trebui să fie mai clară și mai prietenoasă cu cetățeanul – este foarte greu să găsești informații pe website-ul www.brasovcity.ro, să fie folosit un grup de testare din diverse categorii sociale
 4. Publicarea tuturor documentațiilor de urbanism aprobate – s-a realizat
 5. Publicarea listelor cu terenurile care au făcut obiectul unui schimb / donație / vânzare / compensație între autoritatea publică locală și o persoană/persoane fizică/fizice sau juridică / juridice, cu link spre contractele aferente

În urma nemulțumirilor manifestate de reprezentanți ai societății civile, cetățeni și chiar și consilieri locali, la începutul acestui an, dar și examinând modul de aprobare al bugetului de anul trecut, atașăm aici și câteva propuneri referitoare la transparența în constituirea Bugetului Brașovului:

 1. Politica bugetară să fie una predictibilă şi transparentă, fiind publicate pe site în format deschis datele privind: bugetele propuse, rectificările bugetare, execuţiile bugetare, cheltuielile realizate (inclusiv încadrarea acestora în liniile bugetare anuale)
 2. Transparenţa şi participarea la politica bugetară să fie asigurată prin publicarea şi dezbaterea publică a:
 1. calendarului bugetar (la începutul fiecărui an);
 2. proiectelor bugetelor locale echilibrate şi anexele la acestea pentru anul bugetar următor, precum şi estimările pentru următorii 3 ani (până la data de 1 iulie);
 3. proiectului de buget şi a rectificărilor bugetare (cu respectarea termenului de 15 zile alocate dezbaterilor cf. art. 39 (3) din legea 273/2006).
 • Publicarea anuală pe website-ul brasovcity.ro a programului de investiţii publice, cu detalierea informaţiilor financiare şi nefinanciare pentru fiecare obiectiv de investiţii (în conformitate cu art. 42 din  legea 273/2006).
 • În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, să fie prezentate în şedinţă publică, execuţia bugetului Primăriei Muncipiului Brașov. Acestea ar trebui publicate cu cel puţin 15 zile înainte pe site (această solicitare este conformă cu obligaţia legală instituită de Art. 49 (12) din legea 273/2006).

Intradevăr, aportul calitativ al acestui proiect este greu de cuantificat. Ne dăm seama doar analizând diversele afirmații ale persoanelor publice implicate, reprezentanților diverselor asociații și grupuri de interes și aprecierile voluntarilor, care a fost poate cel mai frumos indicator.

Totuși, pe masură ce finalizăm acest proiect și tragem linie vom trece aici fapte și cifre pentru a da și o dimensiune cantitativă a activității noastre.

 •  peste 30 de persoane încrise ca voluntar civic
 • 1 pagină de Facebook Adoptă un consilier- peste 900 like
 • 2 pagini de internet: Una a  proiectului și una a organizației (pe componenta de dezvoltare organizațională – dezvoltarea comunicării)
 • 6 întâlniri cu reprezentanți ai diversilor actori sociali din municipiul Brașov,
 • peste 100 de persoane participante la intâlniri publice  în cadrul proiectului
 • 1 raport al analizei stării de fapt privind transparența  după primele 6 luni de mandat
 • 1000 de afise cu date de contact (audiențe) ale Consilierilor locali Brașoveni – distribuite și / sau afișate
 • peste 30 de intâlniri ale consiliului local și ale comisiilor consiliului local monitorizate
 • cel putin 5 activități initiate cu ocazia acestui proiect (dezbateri, formare grupuri de initiativă, sistare construcții)
Copyright © 2024 Adopta un consilier
top